APK keuring

De APK is er voor uw veiligheid, die van anderen en beschermt het milieu.
Laat de verplichte keuring dus op tijd uitvoeren. Anders loopt u ook de kans op een boete.

 

APK kosten

De APK-kosten bestaan uit 2 delen, de kosten voor de uitvoering van de keuring én de kosten om het voertuig af te melden bij de RDW.

Vraag een offerte aan voor de exacte kosten.

 

In sommige gevallen is het voor de APK noodzakelijk om een viergastest of roetmeting te doen.

De extra kosten voor de viergastest of roetmeting staan vermeld in prijsspecificatie.

 

Wanneer auto APK keuren ?

 

Voertuigen van na 1 januari 2005

 - een benzineauto hoeft pas voor de eerste keer gekeurd te worden na 4 jaar

   daarna twee keer om de 2 jaar en vervolgens elk opvolgend jaar;

- een dieselauto heeft de eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks.

 
Voertuigen van voor 1 januari 2005
 - de keuringplicht geldt pas na 3 jaar, en daarna jaarlijks;
- is uw auto ouder dan 30 jaar, dan geldt een 2 jaarlijkse APK;
- voor auto’s die geregistreerd zijn voor 1 januari 1960
  geldt geen keuringsplicht meer.
 
U kunt uw auto tot 2 maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren.
De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd.
Laat u uw auto meer dan 2 maanden vóór de APK-vervaldatum keuren
dan krijgt de auto een nieuwe APK-vervaldatum.
 
hieronder kunt u het kenteken controleren wanneer de auto apk moet hebben:
 
 
 

Bel voor afspraak of email
023 - 532 87 73